<div align="center"> <h1>Kampania \'Szkoło, nie ucz znieczulicy!\'</h1> <h3>Kampania przeciwko wspolpracy szkol z cyrkami z tresura dzikich zwierzat.</h3> <p>cyrk, znieczulica, szkoło nie ucz znieczulicy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.most.org.pl/wolfpunk/cyrk/" rel="nofollow">http://www.most.org.pl/wolfpunk/cyrk/</a></p> </div>